Paragrafen

Corona

Inleiding

In paragraaf Corona wordt beknopt ingegaan op de effecten van de corona-crisis en de verregaande maatregelen vanuit het Rijk welke in samenwerking met de veiligheidsregio en gemeenten ten behoeve van de volksgezondheid zijn getroffen in 2021. Hierbij is het relevant te vermelden dat de gevolgen van de corona-crisis in het geheel van de jaarstukken een plek hebben en terugkomen.

De corona-crisis heeft ook in 2021 een enorme impact op onze samenleving, de zorg, het onderwijs, de culturele sector, de economie, op eigenlijk alles wat ons bezighoudt. Uiteraard heeft de corona-crisis ook zijn financiële weerslag op onze gemeentefinanciën. Naast het grote persoonlijke en zakelijke leed die de corona-crisis nog steeds veroorzaakt, gaat de enorme veerkracht van onze lokale samenleving: onze maatschappelijke partners, de ondernemers, verenigingen, inwoners en de gemeente die samen met én voor elkaar de schouders eronder zetten niet onopgemerkt. Dat maakt ons enorm trots en blijft mooi om te zien!

In 2021 hebben we onze maatschappelijke partners, de ondernemers, verenigingen en inwoners binnen onze mogelijkheden ondersteund. Dat deden we financieel, maar ook op andere manieren. Met de huidige, en volgens berichtgeving mildere, variant van het virus lijkt er langzaam licht aan het einde van de tunnel te ontstaan. Desalniettemin zullen we ook in 2022 blijven ondersteunen. We hebben geprobeerd om onze ambities voor 2021 zo veel mogelijk te realiseren. Waar dat door de corona-crisis niet mogelijk was hebben we veel dingen op een alternatieve wijze proberen te doen.

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21