Financiën

Activa - toelichting op de balans

Materiële vaste activa

1.1 Materiële vaste activa x € 1.000

Gronden terreinen

Erfpacht-gronden

Woonruim-ten

Gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouwwerken

Riolering

Milieu

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Overige mva met maatschappelijk nut

Totaal in gebruik

Boekwaarde 31-12-20

50.199

19.284

84

141.491

86

28.256

6.319

65

15.854

1.250

21.777

284.664

Mutaties

Investeringen

1.017

7.642

766

101

363

173

5.125

15.188

Desinvesteringen

3.791

720

4.511

Bijdrage derden

171

196

367

Afschrijvingen

515

4

4

5.611

12

1.001

318

12

1.542

149

910

10.077

Boekwaarde 31-12-20

46.911

18.560

80

143.351

74

28.021

6.102

53

14.676

1.275

25.795

284.898

Toelichting:

Ad desinvesteringen gronden en terreinen: Dit betreft de verkoop van 6 gronden (Kreken van Nibbeland, Gaddijk 5 en 17, Drogendijk 16 schaffelaarweg en Toldijk).;
Ad desinvesteringen erfpachtgronden: Dit betreft de desinvesteringen van afkoopsommen erfpacht (€ 0,4 miljoen) en verkoop van erfpachtgrond, waarvan verkoop van de Raadhuislaan 82 de grootste is (€ 0,1 miljoen);
Ad Bijdrage derden gebouwen: Dit betreft de bijdrage van derden m.b.t. de BOSA subsidie.;
Ad bijdrage overige materiele vaste activa met maatschappelijk nut: Dit betreft de bijdrage van de MRDH m.b.t. fietspad Hekelingsweg en de subsidie fietsparkeren.

Verloop van materiële vaste activa

1.1 Materiële vaste activa

x € 1.000

Verloop van mva in het jaar 2021

Boekwaarde 31-12-2020

284.664

Investeringen met een economisch nut

Verbouwing pand Voorweg

2.983

Renovatie De Vuurvogel

2.247

Nieuwbouw Scala / Charles de Foucauld (incl. gymzaal)

615

Velden VV Hekelingen

606

Tenniscomplex Zuidland

386

Nieuwbouw Sterrenkwartier

382

Verduurzamen sportaccomodaties

376

Verduurzamen diverse vastgoed

374

Verbouwing huisvesting Syntrophos

216

Vervanging installaties garages

176

Nieuwbouw MY College gymzaal

120

Voetbalcomplex Toldijk Zuid

103

Trekkenwand De Stoep

90

Aanleg beachveld

85

Kantplanken kunstgrasvelden

57

Energiescans fase 2

54

Truckparking speedgates en hekwerk

46

Nieuwbouw De Elementen

44

Zonwering Stadhuis

43

MFA Abbenbroek

40

WAS paal Zuidland

34

Talking Traffic

24

Inrichting centrale huisvesting Stadsbeheer

23

Nooddeur De Stoep

19

Verlichting De Stoep

17

Geluidsinstallatie De Stoep

14

Projectiemiddelen De Stoep

10

Meubilair wijkcentra

7

Renovatie Kinderhofje

5

Videomeekijksysteem

1

Totaal investeringen met economisch nut

9.196

Afschrijvingen

7.848

Desinvesteringen

4.511

Bijdrage derden

171

Afname boekwaarde

12.530

Investeringen met een economisch nut met heffing

Overname ondergrondse containers

101

Vrijverval riolering 2020

81

Vrijverval riolering 2019

685

Totaal investeringen met economisch nut met heffing

867

Afschrijvingen

1.319

Afname boekwaarde

1.319

Investeringen met een maatschappelijk nut

Herinrichting winkelcentrum Akkerhof (Spijkenisse)

1.618

Aanpassingen Vondelsingel (Spijkenisse)

866

Vervanging masten en armaturen

717

Beschoeiingen

342

Skatepark Groenewoud (Spijkenisse)

339

Ontsluiting voetbalcomplex Toldijk (Geervliet)

225

Aanpassingen Veerweg (Spijkenisse)

195

Vervanging CTK

165

Aanpassingen Christiaan Huijgenslaan (Spijkenisse)

105

Aanpassingen Groenewoud (Spijkenisse)

93

Renovatie metro- en busstation (Spijkenisse)

90

Aanpassingen Borgtweg (Spijkenisse)

88

Aanpassingen Oranjelaan (Spijkenisse)

84

Keerwanden

69

Aanpassingen De Vroon (Heenvliet)

32

Aanpassingen Waterland fase 1 (Spijkenisse)

24

Inrichting Nachtegaalstraat (Spijkenisse)

22

Aanpassingen Theemsweg (Spijkenisse)

21

Aanpassingen Schrijnwerker (Spijkenisse)

12

Aanpassingen Stationsweg (Zuidland)

6

Aanpassingen Heemraadlaan (Spijkenisse)

4

Fietspad Hekelingseweg (Spijkenisse)

4

Aanpassingen Eikenlaan (Spijkenisse)

3

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

5.124

Afschrijvingen

910

Bijdrage derden

196

Afname boekwaarde

1.106

Boekwaarde per 31-12-2021

284.898

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21