Financiën

Overige gegevens

Overige gegevens

Bij de resultaatbestemming 2021 wordt voorgesteld een bedrag van € 1,9 miljoen te storten aan de algemene reserve. Bij de stand op 1 januari 2022 van € 69,9 miljoen moet er nog rekening gehouden worden met de budgetoverheveling 2021->2022 (advies) waarin wordt voorgesteld aan de raad om € 2,6 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. Daarmee wordt de stand per 1 januari 2022 € 67,3 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21