Financiën

Overzicht per taakveld

Overzicht per taakveld

Primitieve begroting

Begroting na wijzigingen

Realisatie

IV3 Taakveld

Wettelijk Taakveld

Programma

baten

lasten

Saldo

baten

lasten

Saldo

baten

lasten

Saldo

X21T001

Bestuur

PGM01 Bestuur & Dienstverlening

2.849

2.849

2.863

2.863

-3.321

5.829

2.508

PGM06 Overzichten

61

61

43

43

48

48

X21T002

Burgerzaken

PGM01 Bestuur & Dienstverlening

-1.008

2.433

1.425

-1.032

2.960

1.928

-1.122

2.671

1.549

X21T003

Beheer overige gebouwen en gronden

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-874

4.235

3.361

-673

3.594

2.921

-620

3.536

2.917

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

-459

566

106

-3.932

5.892

1.960

-5.727

6.646

919

PGM06 Overzichten

-112

215

104

-112

294

183

-103

302

199

X21T004

Ondersteuning organisatie

PGM01 Bestuur & Dienstverlening

2

2

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-127

173

46

-139

168

28

-145

170

25

PGM06 Overzichten

-843

33.666

32.823

-968

34.666

33.698

-2.533

35.531

32.998

X21T005

Treasury

PGM06 Overzichten

-2.213

-194

-2.408

-2.225

-165

-2.390

-1.880

-4

-1.884

X21T007

Algem uitkering + uitk Gemeentefonds

PGM01 Bestuur & Dienstverlening

273

273

267

267

144

144

PGM06 Overzichten

-166.721

-166.720

-179.898

-179.898

-182.535

-182.535

X21T008

Overige baten en lasten

PGM06 Overzichten

-460

-715

-1.175

-498

-779

-1.278

-561

-673

-1.234

X21T010

Mutaties reserves

PGM01 Bestuur & Dienstverlening

-95

-95

-170

-170

-60

-60

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-2.077

1.761

-315

-7.813

5.194

-2.619

-5.344

5.393

49

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

-2.037

1.000

-1.037

-6.188

1.000

-5.188

-4.241

1.000

-3.241

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

-155

-155

-682

200

-482

-172

200

28

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-4.736

-4.736

-8.344

4.129

-4.215

-8.732

7.821

-911

PGM06 Overzichten

-1.632

83

-1.549

-10.890

7.578

-3.312

-9.333

7.295

-2.038

X21T061

OZB woningen

PGM06 Overzichten

-10.400

555

-9.844

-10.528

525

-10.002

-10.581

560

-10.021

X21T062

OZB niet-woningen

PGM06 Overzichten

-6.265

222

-6.044

-6.265

222

-6.044

-6.401

172

-6.229

X21T063

Parkeerbelasting

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-461

63

-398

-386

63

-323

-375

27

-348

X21T064

Belastingen Overig

PGM02 Schoon Heel & Veilig

14

14

14

14

1

1

PGM06 Overzichten

-5.081

159

-4.922

-5.037

159

-4.878

-5.225

120

-5.104

X21T101

Crisisbeheersing en Brandweer

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-300

5.622

5.322

-95

5.613

5.518

-1.532

6.915

5.383

X21T102

Openbare orde en Veiligheid

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-48

3.277

3.229

-299

4.050

3.750

-345

4.102

3.757

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

70

70

145

145

136

136

X21T201

Verkeer en vervoer

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-399

15.886

15.487

-466

15.852

15.386

-761

14.966

14.204

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

-241

148

-93

-732

695

-37

-599

372

-227

PGM06 Overzichten

-212

333

122

-212

333

122

-340

462

121

X21T202

Parkeren

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-2.656

4.563

1.907

-2.456

5.654

3.198

-2.162

5.584

3.421

X21T203

Recreatieve havens

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-2

-2

-2

-2

-2

-2

X21T204

Economische havens en waterwegen

PGM02 Schoon Heel & Veilig

8

8

8

8

5

5

X21T205

Openbaar vervoer

PGM02 Schoon Heel & Veilig

121

121

88

88

61

61

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

-8

20

12

-8

23

15

-8

22

13

X21T301

Economische ontwikkeling

PGM01 Bestuur & Dienstverlening

236

236

236

236

232

232

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

86

86

41

41

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

472

472

743

743

-5

854

849

X21T302

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

34

34

34

34

34

34

X21T303

Bedrijfsloket en -regelingen

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-79

195

117

-59

195

137

-62

170

108

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

-608

608

-348

383

35

-294

367

74

X21T304

Economische promotie

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

-218

168

-51

-168

183

14

-238

111

-127

PGM06 Overzichten

-55

413

358

-15

483

468

-21

379

359

X21T401

Openbaar basisonderwijs

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

11

11

11

11

17

17

X21T402

Onderwijshuisvesting

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-993

4.466

3.473

-867

5.482

4.615

-914

5.294

4.380

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

1.201

1.201

712

712

575

574

X21T403

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-47

109

62

-47

90

43

-52

98

47

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-3.760

6.413

2.652

-5.613

8.235

2.622

-3.662

6.080

2.418

X21T501

Sportbeleid en activering

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

-2

1.320

1.318

-549

2.258

1.709

-117

1.454

1.337

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

113

113

234

234

-49

202

153

X21T502

Sportaccommodaties

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-980

3.511

2.531

-655

3.833

3.178

-648

3.678

3.030

X21T503

Cultuurpresentatie, -prod -particip

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

-2.056

6.164

4.108

-660

4.984

4.325

-654

4.759

4.105

X21T504

Musea

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

114

114

118

118

115

115

X21T505

Cultureel erfgoed

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-7

537

530

-42

561

520

-42

157

115

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

16

16

66

66

12

12

X21T506

Media

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-502

1.156

655

-483

1.216

732

-465

1.207

742

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

2.430

2.430

2.443

2.443

2.443

2.443

X21T507

Openbaar groen (openlucht) recreatie

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-26

6.439

6.413

-184

8.831

8.647

-142

7.888

7.746

PGM04 Ondernemen & Ontspannen

811

811

1.034

1.034

787

787

X21T601

Samenkracht en burgerparticipatie

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-264

1.224

961

-421

1.311

890

-301

1.385

1.084

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-294

10.091

9.797

-173

10.558

10.385

-400

9.835

9.435

X21T602

Wijkteams

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-8

1

-7

-8

1

-7

-3

2

-1

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

38

38

38

38

31

31

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

1.907

1.907

-394

3.266

2.872

-150

2.799

2.649

X21T603

Inkomensregelingen

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-36.790

45.144

8.354

-37.689

47.201

9.512

-38.824

47.927

9.103

X21T604

Begeleide participatie

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-244

106

-137

-244

106

-138

-244

140

-104

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

11

11

11

11

5

5

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-3.394

14.754

11.360

-3.294

14.082

10.788

-3.308

14.330

11.022

X21T605

Arbeidsparticipatie-instrumenten

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-309

4.844

4.536

-359

5.869

5.510

235

5.586

5.821

X21T606

Maatwerk-voorzieningen (WMO)

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-4

3.229

3.225

-8

3.823

3.815

-22

3.592

3.570

X21T671

Maatwerkdienstverlening 18+

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-743

15.261

14.518

-722

15.597

14.874

-817

15.030

14.213

X21T672

Maatwerkdienstverlening 18-

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

25.618

25.618

29.439

29.439

-5

30.087

30.082

X21T681

Geescaleerde zorg 18+

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

-502

18.779

18.277

-574

20.009

19.435

-587

17.626

17.039

X21T682

Geescaleerde zorg 18-

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

203

203

203

203

-1

206

205

X21T701

Volksgezondheid

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-181

341

160

-181

202

22

-197

221

24

PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen

4.482

4.482

-100

4.952

4.852

-152

4.904

4.752

X21T702

Riolering

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-6.224

4.890

-1.334

-7.220

5.819

-1.401

-6.520

5.064

-1.456

X21T703

Afval

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-13.451

10.608

-2.843

-12.825

10.977

-1.848

-12.690

11.099

-1.591

X21T704

Milieubeheer

PGM02 Schoon Heel & Veilig

45

45

45

45

45

45

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

2.039

2.039

-2.054

4.646

2.592

-707

3.066

2.359

X21T705

Begraafplaatsen en cremtoria

PGM02 Schoon Heel & Veilig

-460

770

309

-500

942

442

-578

876

298

X21T801

Ruimtelijke Ordening

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

1.666

1.666

2.231

2.231

-7

1.546

1.539

X21T802

Grondexploitatie (niet bedrijventer)

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

-19.787

20.124

337

-28.425

28.812

387

-25.979

28.998

3.019

X21T803

Wonen en bouwen

PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

-437

1.402

966

-1.406

2.338

932

-2.021

2.680

659

PGM06 Overzichten

62

62

62

62

-10

62

53

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

-302.047

302.047

-356.335

356.335

-355.412

353.514

-1.898

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21