Financiën

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Baten

X € 1.000

Programma + omschr

Begroting 2021

Begroting na wijziging

Realisatie 2021

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

1 Bestuur & Dienstverlening

1.008

1.032

4.443

3.411

V

2 Schoon Heel & Veilig

28.334

28.251

28.800

549

V

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

20.932

36.557

35.049

-1.508

N

4 Ondernemen & Ontspannen

2.884

1.725

1.308

-418

N

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

45.795

48.926

47.742

-1.183

N

6. Algemene dekkingsmiddelen

OZB

16.665

16.793

16.982

189

V

Algemene uitkering

166.721

179.898

182.535

2.637

V

Overige belastingen

5.081

5.037

5.225

188

V

Treasury

813

825

718

-108

N

Dividend

1.400

1.400

1.162

-238

N

Overhead

899

983

2.554

1.571

V

VPB

Overige baten

784

822

1.014

192

V

Totaal algemene dekkingsmiddelen

192.361

205.759

210.189

4.430

V

Gerealiseerde totaalsaldo van baten

291.315

322.249

327.531

5.282

V

Lasten

X € 1.000

Programma + omschrijving

Begroting 2021

Begroting na wijziging

Realisatie 2021

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

1 Bestuur & Dienstverlening

5.790

6.326

8.878

-2.552

N

2 Schoon Heel & Veilig

68.363

74.714

72.692

2.022

V

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

26.014

44.772

43.407

1.366

V

4 Ondernemen & Ontspannen

12.138

12.245

10.937

1.308

V

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

152.120

164.335

158.932

5.403

V

6. Algemene dekkingsmiddelen

OZB

159

159

732

-574

N

Algemene uitkering

34.373

35.504

35.504

V

Overige belastingen

-194

-165

120

-285

N

Treasury

-337

-402

-4

-398

N

Dividend

Overhead

36.260

-36.260

N

VPB

Overige lasten

777

747

-149

897

V

Totaal algemene dekkingsmiddelen

34.777

35.843

36.960

-1.117

N

Gerealiseerde totaalsaldo van lasten

299.203

338.235

331.805

6.430

V

X € 1.000

Reserves

Begroting

Bgr na wijziging

Realisatie

Saldo

Programma + omschr

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

299.203

291.315

338.235

322.249

331.805

327.531

11.712

V

1 Bestuur & Dienstverlening

170

60

-110

N

2 Schoon Heel & Veilig

1.761

2.077

5.194

7.813

5.393

5.344

-2.668

N

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

1.000

2.037

1.000

6.188

1.000

4.241

-1.947

N

4 Ondernemen & Ontspannen

155

200

682

200

172

-511

N

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

4.736

4.129

8.344

7.821

8.732

-3.304

N

6. Algemene dekkingsmiddelen

83

1.632

7.578

10.890

7.295

9.333

-1.274

N

Totaal mutaties in reserves

2.844

10.637

18.100

34.086

21.709

27.881

-9.814

N

Gerealiseerd resultaat

302.047

301.951

356.335

356.335

353.514

355.412

1.898

V

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21