Financiën

Financiële beschouwing

Financiële beschouwing

Resultaat overzicht baten en lasten 2021
Het overzicht baten en lasten sluit in totaal op een voordelig rekeningsaldo van € 1,9 miljoen. Dit resultaat is enerzijds een voordelig resultaat op de algemene dienst van € 5,2 miljoen en een nadelig resultaat op de grondexploitaties van € 3,3 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21