Programma's

Ondernemen en ontspannen

Ondernemen en ontspannen

Kernboodschap Ondernemen en ontspannen

Met dit programma dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Nissewaard als een aantrekkelijke gemeente met een hoog voorzieningenniveau waar het goed wonen, werken, ontspannen en recreëren is. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en regiogemeenten versterken en behouden we werkgelegenheid en bedrijvigheid en bereiden we ons voor op nieuwe manieren van produceren, consumeren en opleiden waarin duurzaamheid, vergroening, digitalisering, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen centraal staan.
Daarnaast benutten we onze sterke punten, zoals de unieke ligging en de kwaliteiten van ons landschap, ons cultureel erfgoed en gevarieerde verenigingsleven. Dit alles vormt een divers en uitdagend aanbod voor sport en ontspanning, dat tegelijkertijd kansen biedt voor ontplooiing en participatie in de samenleving.

De effecten van de Coronacrisis hebben zoals verwacht voor bepaalde sectoren, denk aan horeca en cultuur, veel impact gehad, ook in 2021. De ervaring leert dat niet te snel kan worden uitgegaan van terug- naar-normaal-situatie. Steeds inspelen op en omgaan met opschaling en versoepeling van maatregelen trekt een zware wissel op de genoemde sectoren. Met een combinatie van landelijke, provinciale en gemeentelijke steunmaatregelen zijn ondernemers en culturele instellingen ondersteund. Desondanks moet rekening worden gehouden met langdurige schade-effecten.

Naast de aandacht voor de genoemde sectoren is en blijft ingezet worden op een herkenbaar economisch profiel voor Nissewaard om het economische vestigingsklimaat te versterken. Daarvoor is er nadrukkelijk aandacht voor de relatie tussen ondernemers en gemeente.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2021

Begroting
na wijziging

Rekening
2021

Verschil

Lasten

12.138

12.245

10.937

1.308

Baten

-2.884

-1.725

-1.308

-418

Saldo

9.254

10.520

9.629

890

Mutaties reserves

-155

-482

28

-511

Totaal programma

9.099

10.037

9.658

380

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

10.937

3,3 %

Baten

1.308

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21