Programma's

Schoon, heel en veilig

Schoon, heel en veilig

Kernboodschap Schoon, heel en veilig

We willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Nissewaard is een plek waar je lekker kunt wonen, werken en leven. Aan de basis hiervan staat een prettige leefomgeving. Een leefomgeving waar je veilig bent op straat en in de gebouwen. Een plek waar het opgeruimd is en waar het er groen en netjes uitziet. Kortom, Nissewaard is een plek waar je je thuis voelt.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2021

Begroting
na wijziging

Rekening
2021

Verschil

Lasten

68.363

74.714

72.692

2.022

Baten

-28.334

-28.251

-28.800

549

Saldo

40.030

46.463

43.891

2.571

Mutaties reserves

-315

-2.619

49

-2.668

Totaal programma

39.714

43.844

43.940

-97

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

72.692

21,9 %

Baten

28.800

8,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21