Programma's

Bestuur en dienstverlening

Bestuur en dienstverlening

Kernboodschap Bestuur en dienstverlening

De gemeente Nissewaard wil dat inwoners ervaren dat het om hen gaat. Dat wij er zijn om deze stad voor iedereen, inwoners en bezoekers, zo leuk en leefbaar mogelijk te maken. En daar hebben we elkaar voor nodig. Het lukt niet alleen. Een sterke samenleving maken, voor elkaar en met elkaar!

In Nissewaard steken we de handen uit de mouwen! En dit geldt ook voor onze dienstverlening. Zaken doen met ons is eenvoudig, want we werken vanuit het perspectief van inwoner en ondernemer. We blijven met onze producten en diensten aansluiten bij hun leefwereld en gebruiken dat als uitgangspunt bij onze manier van werken.
Wat we doen, doen we goed. Dat betekent in ieder geval: goed luisteren naar de vragen van inwoners, het afwegen van de verschillende en soms botsende belangen, samen naar mogelijke oplossingen zoeken en gebruik maken van nieuwe maatschappelijke en digitale mogelijkheden.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2021

Begroting
na wijziging

Rekening
2021

Verschil

Lasten

5.790

6.326

8.878

-2.552

Baten

-1.008

-1.032

-4.443

3.411

Saldo

4.782

5.294

4.435

859

Mutaties reserves

-95

-170

-60

-110

Totaal programma

4.687

5.124

4.375

749

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

8.878

2,7 %

Baten

4.443

1,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/24/2022 16:30:50 met de export van 10/24/2022 16:13:21